Not working?
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde